داوران

لیست داوران بین المللی (آقایان و بانوان)

بانوان

فریبا دانش مقدم

سمیرا یزدانپور مقدم

آقایان

جواد حیدری

مجید شهنواز

ایمان فتح جلالی

مصطفی پرورش

مهدی آراسته فرد

جواد جوادیفر

جمشید بابایی

رضا جعفری

مرتضی جانقربان

جعفر پیری نیا

رحیم عسگری

فرشید سلطانی

حمیدرضا اکبرزاده

مصطفی یزدانی

ایمان بویری

یعقوب سالاری

محسن شهنی فیضی

علیرضا قاسم نژاد

به بالای صفحه بردن